Trgovina z zdravimi in ekološkimi izdelki, z vami že od leta 2007.

Nakupovalna košarica je še prazna!

ZEG Slovenije

Zveza Ekoloških Gibanj Slovenije

 

 

 

Zveza ekoloških gibanj Slovenije- ZEG je zveza društev, v katero se prostovoljno povezujejo okoljska društva, občinska in območna okoljska združenja, zveze ter druga društva in zveze zaradi uresničevanja skupnih ciljev pri razvijanju in varovanju okolja.

 

Zveza ZEG je bila ustanovljena leta 2002, trenutno pa povezuje 40 okoljskih društev in 16 neprofitnih zasebnih zavodo

 Opredelitev dejavnosti ZEG:
- raziskovalno-razvojne storitve svetovanja s področja ekologije,
- strokovni nadzor, svetovanje s področja ekologije in urejanja prostora,
- sodelovanje in povezovanje z zvezami drugih društev, pomoč pri ustanovitvi regijskega ekološkega društva oz. raziskovalnega zavoda,
- priprava in izvedba ekoloških akcij, okoljske presoje in analize v občinah,
- publicistična in založniška dejavnost,
- priprava lokalne AGENDE 21 za Slovenijo, izvajanje NPVO, Aarhuške konvencije,
- analize klimatskih sprememb v občinah,
- ekološko kmetovanje, novalacije in popisi okoljskih problemov,
- sodelovanje pri obravnavah prostorskih in urbanističnih programov, načrtov, projektov, ureditev,
- svetovanje pri izgradnji čistilnih naprav, deponij in postavitvi baznih atenskih naprav, itd.
  

Filozofija Zveze:

Identificirale smo naslednji sklop vrednot, ki predstavljajo osnovo za ravnanje v organizaciji:

- ekološka etika in uresničljive ekološke vizije,
- policentrični, sonaravni in trajno uravnoteženi razvoj,
- varstvo okolja na vseh področjih življenja, zavzemanje za ekološko usmerjeno gospodarsko politiko in utrjevanje ekološke zavesti,
- humanizem,
- spoštovanje različnosti. 
  

Misija organizacije: 
 Organizacija Zveza ekoloških gibanj Slovenije- ZEG je samostojna nepolitična, interesna, neprofitna okoljska društvena organizacija, ki skrbi za usklajeno delovanje okoljskih društvenih organizacij v Sloveniji na področju varstva okolja ter z namenom razvijanja in varovanja okolja ter načrtovanja vzpostavitve in širitve mreže nevladnih okoljskih organizacij sodeluje z državnimi organi, podjetji in širšo javnostjo. 
  

Več o ZEG si lahko preberete na tem naslovu: http://www.zveza-zeg.si/